Veiligheid is geen kwestie van geluk!

file

Oplossing: Tijdregistratie, toegangscontrole (software en hardware)

„Met de oplossing van Interflex zorgen wij al tientallen jaren voor orde in onze complexe processen bij de werktijdregistratie en de loonbepaling.“ Christian Zimmer, lid van de ondernemings- en personeelsraad

Complexe taak – eenvoudige oplossing

Bij de organisatie van een casino moet met vele aspecten rekening worden gehouden. Op de eerste plaats staat daarbij de veiligheid van alle medewerkers en gasten. Een toegangscontrolesysteem dat betrouwbaar en eenvoudige te bedienen is, levert daarvoor de basis.

Het Casino Baden-Baden is 358 dagen per jaar open. Naast verschillende tariefgroepen en werktijdmodellen, moeten verschillende toeslagen worden toegekend. De uitbetaling van de lonen is daarom gedeeltelijk belastingvrij of belastbaar, met feestdag- of weekendtoeslag.

 

Aan individuele eisen voldoen

In intensieve workshops en middels coördinerend overleg worden de individuele eisen van het casino verzameld om een optimale oplossing te ontwikkelen.

Het zwaartepunt ligt daarbij op de registratie van de werktijden en de overdracht van de data aan het zelf ontwikkelde roosterprogramma voor het casino.

Gezien de verschillende werktijdmodellen en loonsoorten in talrijke varianten moeten complexe handmatige werkstappen in de toekomst geautomatiseerd worden.

Met het vooruitzicht op betrouwbare en probleemloze processen voor een passende salarisafrekening kiest het Casino Baden-Baden een systeemoplossing van Interflex.

 

Gewoonweg passend!

In 1991 wordt met de software IF-5020 een oplossing voor toegangscontrole en tijdregistratie gerealiseerd. Sinds 1998 wordt de software-oplossing IF-6020 ingezet.

De hardwareterminals IF-4735, IF-810 en IF-800 zorgen voor een probleemloze registratie van werktijden en garanderen geautoriseerde medewerkers de toegang tot bepaalde bereiken.

Daarnaast kunnen de medewerkers met hun identiteitskaarten in de kantine en bij de eetwarenautomaten zonder contant geld betalen.

De systeemoplossing van Interflex met biijbehorende hard- en softwarecomponenten levert de medewerkers en boekhouding vandaag een aanzienlijke tijdsbesparing op en levert veel comfort.

Alle toegangsrechten en werktijden worden nu in een centraal systeem geregistreerd en bestuurd, zodat mediaconflicten, zoals tussen de programma's voor de loon- en roosterplanning, niet meer ontstaan.

De transparantie en het up-to-date zijn van de gegevens kon daardoor aanzienlijk worden verbeterd en papier kon volledig uit de werktijdsturing worden verbannen.


Contact:
Interflex Datensysteme GmbH

Marketing Communications
Veronika Schottmüller
interflex.pr@allegion.com