Bezoekers en dienstverleners door middel van toegangscontrole aansturen

 

Bezoekers en dienstverleners door middel van toegangscontrole aansturen

Het is de taak van ondernemers, bezoekers en dienstverleners op betrouwbare wijze te controleren. In veiligheidskritische omgevingen, zoals in de chemische, farmaceutische of staalindustrie moet kunnen worden aangetoond, wie met welk doel het bedrijventerrein heeft betreden en wie daarvoor toestemming heeft verleend. Bezoekers moeten geregistreerd, geïnstrueerd en veilig met het eigen personeel bijeen kunnen komen. Bovendien hebben medewerkers van externe bedrijven voldoende bewegingsvrijheid nodig om hun taken te kunnen vervullen. Een extra horde vormt het evacuatiemanagement, dat zowel voor het eigen personeel als voor bezoekers en externe dienstverleners in de gebouwen moet gelden. Het toegangscontrolesysteem IF-6040 voldoet aan de eisen voor geautomatiseerde processen, die exact op de behoeften van het bedrijf kunnen worden afgestemd.

In vergelijking daarmee zijn bezoekers in de klassieke kantooromgeving gemakkelijker te controleren. De gastheer/-vrouw nodigt de bezoeker via Outlook uit. De bezoeker identificeert zich bij de receptie of door zelf in te checken en wordt dan als zijnde ”aanwezig” in het systeem opgenomen. De gastheer/-vrouw ontvangt ofwel van het personeel of via het systeem de melding dat de bezoeker is gearriveerd. Bezoekers ontvangen geheel automatisch, of krijgen van het personeel, een toegangsmedium. Nadat het bezoek is beëindigd, wordt de bezoeker hetzij via het ontvangend personeel, de gastheer/-vrouw of geautomatiseerd uitgecheckt Het systeem IF-6040 is in staat deze geautomatiseerde processen van het aanmaken van stamrecords en de uitgifte van toegangsbevoegdheden tot aan een geautomatiseerde uitgifte van identificatiemedia te realiseren. De op de achtergrond werkende regels zorgen ervoor dat het personeel niet meer handmatig hoeft in te grijpen.

 

Van instructie tot aan het certificaat

De situatie wordt complexer als bezoekers uitgebreid geïnstrueerd moeten worden of certificaten nodig zijn voordat zij het gebied mogen betreden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan industriële fabrieken, luchthavens, havens of krachtcentrales. Daarvoor biedt Interflex in het toegangsmanagementsysteem IF-6040 de module „Instructie“ aan. Met deze module ontvangen de bezoekers alle benodigde instructies gewoon ter plaatse  – bij de Self-Check-In terminal ter plaatse of online. Het systeem maakt dat de vereiste certificaten met de bijbehorende geldigheid aan. Op deze manier zijn bedrijven er precies van op de hoogte, wanneer welke instructies werden gegeven en weten ze zeker dat de toegang alleen aan daartoe gerechtigde personen wordt verleend.

 

Toegang voor externe personen

Er ontstaat een complexere situatie als onbekende personen zich onrechtmatig toegang verschaffen of zeer veel personen op hetzelfde moment arriveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan regelmatige revisiewerkzaamheden in een industriële omgeving of industrieel bedrijf met een groot aantal externe medewerkers. Een bijzonder zwaartepunt wordt in omgevingen aangetroffen, waar niet alleen klassieke bezoekers, maar vooral veel externe personen toegang moeten krijgen om in het gebied te werken. Dat is de reden dat het bedrijf voor deze personen werkt met verplichtingen ten aanzien van de identiteitsbewijzen, de instructies en het evacuatiemanagement. Interflex biedt oplossingen voor een gedeeltelijke of volautomatische toegang, waarbij tegelijkertijd wordt gegarandeerd dat aan alle informatieverplichtingen m.b.t. de bedrijfsveiligheid of verplichtingen ten opzichte van instanties wordt voldaan. Partnerbedrijven zijn met het systeem IF-6040 in staat om personeel in onbegrensde aantallen decentraal aan te melden en te instrueren. Via een extern bedrijvenportaal kunnen daarbij alle documenten en certificaten worden beheerd en interne procedures worden toegewezen: zoals via interne opdracht- of projectnummers. Het systeem is dan in staat om toegangsautorisaties passend bij deze eisen toe te wijzen en weer in te trekken. De Self-Check-In terminals ter plaatse bieden identieke functies. Van de identificatie, toewijzing vaan een gastheer/-vrouw of een project, evenals verschillende instructies tot aan het verschaffen van toegang kunnen de bedrijven hun processen digitaliseren en dienovereenkomstig automatiseren. Daarbij blijft de informatiemogelijkheid bij alle uitgevoerde stappen permanent behouden.

 

Systematische evacuatie

In geval van een evacuatie adviseert Interflex om alle personen in één systeem te beheren, dus zowel de vaste medewerkers als bezoekersgroepen en externe medewerkers. Op deze manier weet het bedrijf altijd wie het terrein heeft betreden of verlaten. Is er sprake van een storing, dan zorgt een intelligent systeem voor een optimale coördinatie van de evacuatie, bijvoorbeeld door vooraf vastgelegde alarmfuncties en een automatische regeling van doorgangs- en buitendeuren.

 

Gecontroleerd in- en uitrijden

Een ander zwaartepunt bij de toegangscontrole zijn de eisen van een bedrijf met veel vrachtwagenverkeer. Hier moet worden gegarandeerd dat de vrachtwagens alleen dan op het terrein komen als er daadwerkelijk capaciteit voor het laden en lossen beschikbaar is. Bovendien wordt via de toegangsregeling bereikt dat uitsluitend geautoriseerde voertuigen op het terrein komen. En het is tevens mogelijk dat personen in de toegangscontrole worden opgenomen.  Het zou daarbij denkbaar kunnen zijn, dat het voertuig en de chauffeur op de vrachtdocumenten vermeld moeten staan en worden vergeleken met de gegevens in het systeem. Alle oplossingen van Interflex m.b.t. de toegangscontrole kunnen naar wens door moderne cameratechnieken worden ondersteund. Kenmerkende gegevens van bezoekers of het eigen personeel kunnen geregistreerd en met aanwezige datarecords vergeleken worden. Een bijkomend voordeel: ook veiligheidsmedewerkers van andere locaties hebben in real time toegang tot het beeldmateriaal en kunnen onmiddellijk in de toegangsprocessen ingrijpen.

 

 

 


Contact:
Interflex Datensysteme GmbH

Marketing Communications
interflex.pr@allegion.com

Contact

Interflex Allegion B.V.
De Molen 19, 3994 DA Houten
Postbus 350, 3990 GD Houten
+31 (0)347 32 58 58, info-interflex.nl@allegion.com

Allegion N.V.
Pontbeekstraat 2, B-1702 Groot Bijgaarden
 +32 2 5830999, sales.be@allegion.com

Interflex/Allegion
Newsletter

U kan zich gratis inschrijven op onze nieuwsbrief,

zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws van

ons bedrijf en onze producten.