Voor meer veiligheid en efficiëntie in geval van nood:
Interflex lanceert een nieuwe oplossing voor evacuatiebeheer

 

Interflex lanceert een nieuwe oplossing voor evacuatiebeheer

Ondernemingen die deel uitmaken van kritieke infrastructuren (CRITIS) of onderworpen zijn aan de verordening ter bescherming tegen zware ongevallen, moeten regelmatig evacuatie- en brandbeveiligingsoefeningen houden. Deze zijn gewoonlijk niet alleen tijdrovend, maar ook kostbaar. Presentielijsten worden vaak op papier bijgehouden en geven nauwelijks een betrouwbaar overzicht van alle personen die op het bedrijfsterrein aanwezig zijn of die zich in geval van een echte noodsituatie in de gevarenzone bevinden.


Een nieuwe oplossing voor evacuatiebeheer van Interflex lost het probleem op: de dynamische evacuatielijst.


Met de evacuatieoplossing van Interflex beschikken bedrijven voor het eerst over een doeltreffende oplossing die een dynamisch beeld geeft van alle groepen mensen die zich op het moment van de oefening of de noodsituatie op het terrein bevinden. Geïntegreerd met de IF-6040 softwareoplossing, wordt de lijst automatisch en continu gevoed met gegevens uit het bezoekersbeheer, de toegangscontrole en ook de tijdsregistratie. Op die manier kan de operationeel verantwoordelijke op de verzamelplaats een actueel overzicht bijhouden en, indien nodig, gericht naar personen zoeken.


"Het cruciale element hierbij is dat de lijst altijd up-to-date blijft, ook tijdens de evacuatie. De lijst heeft toegang tot de toegangsmodule en registreert derhalve zodra een persoon het bedrijfsterrein verlaat en zich bij de terminal afmeldt. Deze persoon wordt dan automatisch als afwezig geregistreerd", legt Samuel Wyss, Product Manager bij Interflex, uit. "Gedrukte presentielijsten behoren tot het verleden, omdat het niet langer nodig is mensen af te vinken met een vel papier en een pen. En dat is maar goed ook, want zo'n lijst is al achterhaald op het moment dat het gedrukt wordt."

 

 


Contact:
Interflex Datensysteme GmbH

Marketing Communications
interflex.pr@allegion.com

 

 

 

Contact

Interflex Allegion B.V.
De Molen 19, 3994 DA Houten
Postbus 350, 3990 GD Houten
+31 (0)347 32 58 58, info-interflex.nl@allegion.com

Allegion N.V.
Pontbeekstraat 2, B-1702 Groot Bijgaarden
 +32 2 5830999, sales.be@allegion.com

Interflex/Allegion
Newsletter

U kan zich gratis inschrijven op onze nieuwsbrief,

zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws van

ons bedrijf en onze producten.