Employee Self-Service: spaart tijd – optimaliseert processen

Met Employee Self-Service lukt het u om medewerkers actief te integreren in de plannings- en registratieproces voor de regeling van werktijden.  Hierdoor worden processen sneller uitgevoerd, vereenvoudigd en voor alle betrokkenen transparanter.

header_employee-self-service

Oplossingen

Eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers stimuleren

Door de Interflex Employee Self-Service kunt u al bestaande  Intranet- of medewerkerportalen uitbreiden met tijdbeheerprocessen. Hiermee kunnen uw medewerkers zich snel in vele planningsprocessen integreren. Het systeem omvat functies zoals:

  • Afwezigheid aanvragen of gewenste werktijden voor de personeelsplanning opslaan
  • Werktijdsaldi of inzetplannen opvragen
  • Tijdbeheergegevens invoeren of corrigeren
  • Geplande werktijden met medewerkers ruilen of in een ruilbeurs aanbieden

De verantwoordelijke personeelsmanager kan aanvragen en gewenste werktijden eenvoudig en snel verwerken. Als de directe meerdere afwezig is, worden de aanvragen aan zijn plaatsvervanger doorgestuurd. Hierbij heeft de goedkeurder altijd alle relevante informatie in één oogopslag ter beschikking - van de werktijdsaldi via de jaarverlofkalender tot en met kwalificatiecriteria voor bepaalde functies.

Van groot voordeel voor alle deelnemers: Door de transparantie van de processen kunnen aanvragen niet meer worden vergeten of te laat worden verwerkt. Daarnaast zijn medewerkers en leidinggevenden continu op de hoogte van de actuele status.

Employee Self-Service

Vertrouwen schept engagement

Door zelf verantwoordelijk te zijn voor het bijwerken en corrigeren van werktijdgegevens zorgen uw medewerkers ervoor dat de HR-afdeling wordt ontlast. Correctie taken worden geminimaliseerd, aanvragen van werknemers over werktijdsaldi niet niet van hen zijn, komen niet meer voor. Hierbij kunnen systeemopties ook per groep worden ingesteld, en tergelijkertijd kan worden gegarandeerd dat de processen op uniforme wijze worden uitgevoerd.

Uit het zicht van uw medewerkers creëert u via de Employee Self-Service de beste voorwaarden voor een evenwichtige verdeling van werktijden en vrije tijd. Het resultaat: beter gemotiveerde medewerkers. Bovendien wordt door de actieve betrokkenheid van uw medewerkers bij de personeelsplanning een deel van de taken, en daarmee de verantwoordelijkheid, overgedragen aan de medewerkers. Deze waardering en betrokkenheid zorgt voor tevredenheid - de identificatie met uw bedrijf neemt aanzienlijk toe.

 

Contact

Contact

Allegion B.V. -Interflex
Witboom 1
NL-4131 Vianen
Telefon: +31 347 3258-58
Telefax: +31 347 3258-40
mail: Interflex.helpdesk.benelux@allegion.com

Contact
Mail

Interflex Newsletter

Indien u inschrijft op het gratis ontvangen van onze nieuwsbrief, dan ontvangt u op regelmatige basis het laatste nieuws over ons bedrijf en onze producten.

Subscribe